Ustavni sud F BiH uvažio zahtjev Kluba Hrvata u Saboru ŽSB: Prostorni plan F BiH štetan je po interese hrvatskog naroda!

TRAVNIK, 31.03.2015.  Vijeće za zaštitu nacionalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH, odlučujući po zahtjevu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Srednjobosanskoj županiji, donijelo je 31. ožujka 2015 godine presudu po kojoj Prijedlog prostornog plana Federacije BiH za razdoblje 2012-2028 godina povrjeđuje vitalni interes hrvatskog naroda.
U ime Kluba hrvatskog naroda, zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog interesa hrvatskog naroda Ustavnom sudu F BiH podnio je Josip Kvasina, predsjedatelj Sabora ŽSB temeljem zaključka donesenog na VI izvanrednoj sjednici Sabora ŽSB, 6 rujna 2012 godine. Podnositelj zahtjeva tvrdio je, a Ustavni sud potvrdio, da Prijedlog prostornog plana F BiH grubo zadire i izuzima nadležnosti ŽSB u pogledu komunikacijske i transportne infrastrukture kao i korištenja prirodnih bogatstava i lokalnog zemljišta koji se izuzimaju iz nadležnosti Županije.
Javna rasprava u ovom predmetu pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda F BiH održana je 18. veljače 2015 godine. Nakon što je Lidija Bradara, predsjednica Kluba Hrvata u Saboru ŽSB ponovila kako Klub ostaje pri svojem zahtjevu, Zdenko Antunović, pravni opunomoćenik ŽSB naglasio je kako Prostornim planom, Federacija BiH planira poduzeti niz aktivnosti koje su ne samo u suprotnosti s Županijskim prostornim planom već i s prostorno-planskom dokumentacijom općina. Antunović je ovom prilikom podsjetio i na presudu Ustavnog suda F BiH iz 2004 godine kojom je Zakon o prostornom uređenju F BiH proglašen neustavnim.
ŽO HDZ BiH ŽSB