Čilić: Moramo zbiti svoje redove ako želimo opstati