Govor dr. Bože Ljubića na Konferenciji predsjednika parlamenata Vijeća Europe (ECPP) u Oslu
Dr. Božo Ljubić u Oslu na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Europe
Predsjednik GV HNS-a dr. Božo Ljubić u Zagrebu