Priopćenje sa 18. sjednice Glavnoga vijeća HNS-a

Glavno vijeće Hrvatskoga narodnoga sabora Bosne i Hercegovine na 18. sjednici u održanoj danas Mostaru raspravljalo o zakonskoj regulativi prostornoga planiranja i korištenja zemljišta kao i primjene postojeće regulative.

Konstatirano je da je na djelu opća devastacija prirodnoga i kulturnoga dobra u prostoru, kao posljedica pravne i političke manipulacije u komercijalne i političke svrhe, a što se nastoji ozakonitii neustavnim zakonskim propisima
Stoga, Glavno vijeće je zaključilo da treba obustaviti izradu Prostornoga plana F BiH te započeti izradu Strategije prostornoga razvoja F BiH.

Prihvaćena je Informacija o Zakonu o izmjeri i registraciji nekretnina, sa zaključkom da je predloženi tekst Zakona dobra osnova za kvalitetno uređenje područja izmjere i registracije nekretnina. Zadužuju se predstavnici u zakonodavnim tijelima Federacije BiH da se aktivno uključe u proces donošenja ovoga zakona.

Glavno vijeće je također zaključilo da se preispita ustavnost Zakona o prostornom uređenju i korištenju zemljišta u F BiH.
Glavno vijeće je raspravljano i aktualnoj političko sigurnosnoj situaciji u središnjoj Bosni. U vezi s ovom točkom Glavno vijeće je usvojilo i posebno priopćenje koje dostavlja javnosti uz ovo priopćenje.

Ured za informiranje