Priopćenje s Treće sjednice Glavnoga vijeća

 

Glavno vijeće Hrvatskoga narodnoga sabora održalo je danas u Mostaru svoju treću sjednicu.
Glavno vijeće je razmatralo Reformsku agendu koja stoji pred Bosnom i Hercegovinom na njezinom euroatlantskom putu, ali i kao nužan uvjet stabilizacije i prosperiteta BiH.
Glavno vijeće je preporučilo dužnosnicima HNS-a u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH da iniciraju aktiviranje MAP-a za članstvo BiH u NATO-u, što je bio jedan od dogovora koalicije na državnoj razini.
Isto tako zadužili su predstavnike HNS-a da pristupe operacionalizaciji reformske agende zajedno s partnerima, a ako se suoče s opstrukcijama ili čak blokadama da sami preuzmu inicijativu izrade i predlaganja reformskih zakona za realizaciju europske agende. Glavno vijeće smatra da Hrvati a i velika većina ostalih građana u Bih ne žele i ne smiju biti taoci izrazite manjine kojoj euroatlantski put nije u interesu.
Sljedeći zaključak Glavnoga vijeća je poziv predstavnicima HNS-a u tijelima vlasti da pokrenu ustavne i zakonske prijedloge kojima se realiziraju ciljevi iz Deklaracije HNS-a. A to su promjene Ustava, Izbornoga zakona, zakona o odlučivanju u vladama entiteta itd.
Glavno vijeće je odlučilo utemeljiti i Ured za pravnu pomoć braniteljima Domovinskoga rata protiv koji se dižu optužnice za ratne zločine. Pri tom Glavno vijeće je još jednom naglasilo da se optužnice dižu selektivno i da se i dalje po pravilu dižu optužnice za zapovjednu odgovornost, a krivica stavlja u navodni udruženi zločinački pothvat, što je ocijenilo političkom manipulacijom.
Glavno vijeće je potvrdilo i radnu skupinu od predstavnika udruga iz Domovinskoga rata koja će zajedno s radnom skupinom Hrvatskoga sabora republike Hrvatske zajedno raditi na prijedlogu zakona o pravima hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.
Glavno vijeće je dalo potporu izradi studije pod nazivom Iz srca Europe, koja ima za cilj proučiti modele ustavnoga ustroja višenacionalnih demokratskih država u Europi i zatim predložiti najprihvatljiviji model za BiH.

Ured za informiranje