Održana sjednica Predsjedništva HNS-a i proširena sjednica Glavnoga vijeća

 

Treća redovna sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) održana je  u Vitezu.

Na sjednici je razgovarano o stanju i funkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti na svim razinama u BiH. Razgovarano je i o reviziji u javim poduzećima, krizi u federalnoj vladi te vladama u županijama, s posebnim osvrtom na Hercegovačko-neretvansku i Srednjobosansku županiju.

Preds HNS Vitez2

Aktualna politička situacija također je komentirana na sjednici Predsjedništva HNS-a, posebno u entitetima, zaključeno je da je ona prividno dobra, jer politička situacija može krenuti u nekom drugom, negativnom smijeru, a treba sve činiti da do toga ne dođe.

Predsjedništvo HNS-a je predložilo da se napravi jedan okvirni plan i program koji će svi dužnosnici HNS-a morati provoditi u budućnosti s jasnom vizijom. Program će se temeljiti na točkama koje su usvojene u Deklaraciji HNS-a, a realizirat će ih Odjeli unutar Glavnog vijeća HNS-a.

Preds HNS Vitez3

Na sjednici je kazano da je i Glavno vijeće HNS-a usvojilo prijedlog za izmjenu i dopunu organizacije Glavnog vijeća. Odlučeno je da se formira poseban Odjel za branitelje Hrvatskoga vijeća obrane i Domovinskoga rata, za voditelja Odjela predložen je umirovljeni general Slavko Marin. Predsjedništvo HNS-a je jednoglasno prihvatilo taj prijedlog.

za voditelja  Odjela za socijalna pitanja i koordinaciju civilnog nevladinog sektora imenovan je Nikola Grubešić.

 

Sastanak Predsjedništva HNS-a i Glavnog vijeća sa nositeljima zakonodavne i izvršne vlasti

Nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, održan je sastanak Predsjedništva HNS-a i Glavnog vijeća HNS-a sa nositeljima zakonodavne i izvršne vlasti na razini Bosne i Hercegovine, entiteta, Distrikta Brčko i predsjednicima županijskih Vlada.

Na sastanku su predložene smjernice za rad i djelovanje Odjela unutar Glavnog vijeća. Programi svih Odjela HNS-a moraju se temeljiti na glavnim odrednicama nacionalne politike definirane u Deklaraciji HNS-a i predstavljat će strateški okvir za djelovanje predstavnika HNS-a u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH, zaključeno je na današnjem sastanku.