Izvješće predsjednika Glavnoga vijeća HNS-a dr. Bože Ljubića

Dame i gospodo , drago prijatelji, poštovani gosti,

Kao predsjednik Glavnog vijeća imam obvezu informirati Vas o aktivnostima Glavnog vijeća. Kao osoba koja je sudjelovala zajedno sa mnogima od Vas u utemeljenju Hrvatskog narodnog sabora 2000. i obnovi rada prije četiri godine dozvolite mi također da s nekoliko rečenica ocijenim ulogu i smisao rada HNS-a u cjelini.

Kao što znadete Glavno vijeće, utemeljeno je kao izvršno političko i koordinirajuće tijelo Hrvatskog narodnog sabora i u okviru danih političkih, i vlastitih personalnih kapaciteta djelovali smo u prethodnom periodu. Izostaviću ovom prilikom onaj birokratski pristup o broju sjednica, broju točaka dnevnog reda i ostalim uobičajenim parametrima rada neke institucije.
Glavno vijeće je djelovalo putem svojih odjela, kao institucija na sjednicama te , u suradnji s predsjednikom i Predsjedništvom Hrvatskog narodnog sabora zauzimajući stajališta i oglašavajući se o svim važnim pitanjima.

Većina sjednica Glavnog vijeća je u dnevnom redu imala jednu vodeću točku, zavisno od aktualnosti teme. Ustavna materija kad su bili aktualni pregovori oko implementacije Odluke Europskog suda za ljudska prava, tema financija vezano za nepravednu raspodjelu sredstava PDV-a, unutarnjih poslova i pitanja sigurnosti kada je to predstavljalo ugrozu, pitanje problematike gospodarenja prostorom i građenjem, suočeni s uzurpacijom općinskih i županijskih nadležnosti, pitanja zaštite digniteta domovinskog rata i hrvatskih branitelja itd. Zaključci su transferirani prema predstavnicima HNS-a u institucijama s zaduženjima za njihovo zastupanje i realizaciju.

Kad smo smatrali da jedna tema zaslužuje širu pozornost javnosti i stručnu multidisciplinarnu raspravu organizirali smo okrugle stolove, gdje su redovito bili uvodničari predstojnici odgovarajućih odjela uz uvažene stručnjake iz dotične materije.
Glavno vijeće je npr organiziralo okrugli stol iz domena financija, vezano za nepravedne koeficijente raspodjele prihoda iz PDV-a na štetu većinskih hrvatskih županija. Poznato je da je to rađeno na dva načina kroz različite koeficijente, te preko tendenciozno umanjene procjene broja stanovnika u većinskim hrvatskim županijama, preko kojega su proračuni ovih županija oštećeni kumulativno za desetine miliona KM. Hrvatski narodni sabor je dao naputke i zadužio članove HNS-a u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti da se pristupi ispravljanju ovih nepravdi, rezultat je djelomična korekcija koeficijenata iz čega je najviše profitirala Županija Posavska. Posao nije niti izdaleka završen, neophodno je u narednom periodu, što je zapisano i u našoj Deklaraciji, iz temelja izmijeniti Zakon o pripadnosti prihoda i omogućiti našim županijama, općinama, konačno našim ljudima raspolaganje rezultatima svoga rada. Da to nije samo hrvatski problem, već sistemski, svjedoče akcije i nekih većinskih bošnjačkih županija kao što je Tuzla, koja je također u neravnopravnom položaju prema Sarajevu npr.

Sljedeći bitan segment je pitanje raspolaganja prostorom i prirodnim resursima. Nakon okruglog stola koji je organiziralo Glavno vijeće zajedno s odjelom za Promet, komunikacije i prostorno planiranje, zaustavljeno je donošenje Prostornog plana Federacije koji je putem neustavnih zakona i nezakonitih pod zakonskih akata uzurpirao nadležnosti općina i županija, centralizirao ih na razinu Federacije, da bi onda preko toga političko Sarajevo moglo diktirati što će se i kako će se graditi, u što se može i da li se može investirati u Čapljini , Livnu, Širokom Brijegu, Orašju, Vitezu ali i Tuzli, Bihaću itd. Dva su načina kako je to rađeno jedan je proglašavajući određeni lokalitet za kulturno historijsko naslijeđe od interesa za Federaciju a onda povećavajući njegovu površinu i do deset puta više od neophodne. Drugi vid uzurpacije je rađen proglašavajući neki prostor od prostorom od interesa za Federaciju s obzirom na vodni ili šumski potencijal s istim ciljem i posljedicom. Paradoks je kad su se sabrali svi ti spomenici i područja od značaja za Federaciju ispostavilo se da ih je većina bila na većinskim hrvatskim područjima. Kako slikovito reče jedan od uvodničara na okruglom stolu. „ kad sam pokazao grafički predstavljenu kartu ovih područja jedan prijatelj, reče pa to meni izgleda ko karta HR HB“. Na taj način je preko 60% teritorija nekih općina s hrvatskom većinom je izmješteno iz nadležnosti općine i matične županije i centralizirano u Sarajevu. Pokušaji npr,. proglašenja akvatorija Neuma prostorom od interesa za Federaciju pokušava se zapravo izmjestiti taj prostor iz nadleštva općine i županije s ciljem,valjda realizacije namjera određenih političko-stručnih krugova iz Sarajeva da se tu gradi teretna luka i sve što uz to ide, suprotno karakteru samog prostora i željama stanovnika tog kraja. Zadaća je HNS-a izmijeniti neustavne zakone i regulirati ovu oblast uvažavajući i interese lokalnih zajednica i europske standarde u ovoj oblasti. O tome također govorimo i u Deklaraciji.

Glavno vijeće je preko svog Odjela za branitelje kontinuirano pokušavalo, djelujući preko zastupnika u oba doma federalnog parlamenta, surađujući s županijskim vlastima i s partnerima iz RH zaštiti, prava branitelja od ove nelegalne i neustavne federalne vlasti oličene u liku nadležnog „ministra“, koji ne zaslužuje da mu se ime spominje pred ovim uvaženim skupom.

Moram posebice istaći aktivnosti Odjela za istraživanje i obilježavanje stratišta i grobišta domovinskog i Drugog svjetskog rata. Nakon utemeljenja odjela u većini općina su organizirani ogranci, započeto s evidentiranjem stratišta i grobišta. Odjel je stupio u vrlo usku suradnju sa partnerskim organizacija iz inozemstva a najkonkretnije s državnim udruženje SR Njemačke uz čiju suradnju i pomoć se planira nastaviti na jedan vrlo stručan način korištenjem najsuvremenije tehnologije, anketiranjem suvremenika i očevidaca realizirati da svaka žrtva, svaki grob bude dostojno evidentiran i obilježen. Posebno treba istaći aktivnosti, koje su već značajnoj mjeri odmakle oko izgradnje Groblja mira na Bilima gdje bi svoj spomenik i svoj smiraj našle sve žrtve ovih ratova.

Odjel za gospodarstvo je pripremio vrlo strukturiran osnovni materijal za konferenciju koja se planira održati vrlo brzo nakon ovog zasjedanja a tiče se programa gospodarsko-socijalnih reformi neophodnih za održiv razvoj i zapošljavanje.

Odjel za Ustav i pravni sustav zajedno s tajništvom Glavnog vijeća pripremio sve neophodne dokumente za institucionalizaciju HNS-a koja je formalizirana registracijom pri Vijeću ministara B i H. Odjel je također zajedno s tajništvom GV u suradnji s najvišim dužnosnicima HNS-a sudjelovao u pripremi i definiranju hrvatskih stajališta prilikom pregovora s domaćim i međunarodnim partnerima na implementaciji presude Sejdić-Finci. Konačno kao predsjedatelj Zastupničkog doma PS B i H u suradnji sa svojim savjetnicima i koristeći pravne kapacitete odgovarajućeg odjela pripremio sam i Ustavnom sudu B i H uputio apelaciju koja se tiče diskriminacije hrvatskog naroda kada je u pitanju izbor izaslanika/delegata u domove naroda. Pozitivan ishod ove apelacije, koji očekujem, promijeniće iz osnove ovaj sistem i odnose konstitutivnih naroda.

Odjel za znanost i obrazovanje je afirmirao svoju ulogu kao koordinatora između hrvatskih općina i županija i hrvatskih predstavnika u tijelima vlasti na entitetskoj i državnoj razini uključujući i Agenciju za visoko obrazovanje. Važno je istaći da je zahvaljujući Koordinaciji, prvi put nakon deset godina otkočen proces utemeljenja jedinstvenog zavoda za školstvo te stvorene pretpostavke za utemeljenje Zavoda za odgoj i obrazovanje kao međužupanijske ustanove za škole u kojima se radi po NPP na hrvatskom jeziku. Koordinacija je također uspjela donijeti NPP za gimnazijsko školovanje, što je prvi NPP te vrste u B i H. Sada se vode aktivnosti za NPP za strukovne sadržaje.
Kada je u pitanju visoko obrazovanje, najvažnije aktivnosti su bile usmjerene na konačno sistemsko rješenje statusa Sveučilišta posebice kada je riječ o osnivačkim pravima i financiranju. U oblasti znanosti najvažniji je događaj i postignuće utemeljenje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u B i H.

HNS je preko najviših dužnosnika u Institucija B i H i u HNS-u u razgovorima u svjetskim centrima odlučivanja i na sastancima s međunarodnim predstavnicima u B i H, širio istinu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Najviši dužnosnici HNS-a su sudjelovali na najvažnijim manifestacijama hrvatske dijaspore u inozemstvu uključujući godišnje konvencije NFCA, Hrvatskog svjetskog kongresa, koordinacija udruga Hrvata u zapadnoeuropskim zemljama. Ovdje posebice treba istaći aktivnosti Pod odjela za iseljeništvo u okviru odjela za međunarodne odnose koji je organizirao više sastanaka s predstavnicima hrvatske dijaspore u Bosni i Hercegovini ali i gostovanja i sastanke s udruženjima gospodarstvenika u zapadnoeuropskim zemljama s ciljem izvješćivanja o prilikama za investiranje ovdje ali isto tako s ciljem povezivanja domaćih gospodarstvenika s njihovim kolegama u dijaspori. Također treba istaći aktivnosti pod odjela oko animiranja naših građana u dijaspori za sudjelovanje na popisu i općim izborima.. Idejni je pokretač i sudjeluje u uređivanju vrlo slušane emisije Radio most kako u B i H tako i širom svijeta u kojoj je do sada sudjelovalo 62 eminentnih sudionika iz sfere politike, znanosti, obrazovanja kulture. Ono što nas čeka a što je bio cilj prilikom obnove HNS-a je utemeljenje ureda u glavnim svjetskim centrima odlučivanja. Sada kada je HNS institucionaliziran, kada će nadam se dobiti i stabilne izvore financiranja, stječu se uvjeti za ispunjenje i ovog cilja.

Odjel za informiranje je zbog objektivnih kako tehničkih tako i kadrovskih limita uglavnom podržavan putem stranačkih službi za informiranje, odnosno tajništva GV.
Ovom prilikom želim istaći nemjerljiv doprinos radu Glavnog vijeća, tajništva na čelu s Josipom Merdžom te Vesom Vegarom, ne samo oko organizacijskih pitanja već i da aktivnosti HNS-a bude vidljive javnosti.

Dame i gospodo,
Hrvatski narodni sabor je nalazio i davao političke odgovore na negiranje kolektivnih političkih prava hrvatskog naroda u B i H.
Međutim, naše djelovanje se ne smije samo na tome iscrpljivati a još manje tu završavati jer politička ravnopravnost bez pravednosti i čovječnosti ne ostvaruje svoj smisao.
Ne smijemo ostati slijepi i neosjetljivi na one koji s nama žive a
koji nemaju niti za egzistencijalni minimum.

Da li vidimo da iz dana čitave obitelji, posebice mladi ljudi sele iz ove zemlje jer ovdje ne vide, ne samo uvjeta za život danas,već niti perspektive u budućnosti? Da bi naše izjave iz Deklaracije o potrebi demografske revitalizacije bile vjerodostojne, za početak treba stvoriti uvjet za zaustavljanje egzodusa.

Da bi bili dosljedni našem stajalištu iz Deklaracije o „najvišim svjetskim standardima u obrazovanju kao glavnom sredstvu svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH“, općevažeći standardi i akreditacije moraju biti mjerilo osnivanja i djelovanja obrazovnih ustanova.
Zapošljavanjem obrazovanih i stručnih kadrova u javnom sektoru šaljemo poruku kakvo obrazovanje hoćemo, a oni su ti koji naše deklaracije mogu pretočiti u realnost.
Mi danas, obrazujući mlade generacije odlučujemo dali će naši potomci biti ravnopravni sudionici u budućoj raspodjeli moći i bogatstva ili ih pripremamo za sluge i sluškinje budućih vladara svijeta..

Dame i gospodo,

Želim da svi skupa sebi posvjestimo da period koji je pred nama traži mnogo više angažmana, mnogo više znanja, mnogo više odgovornosti nego period iza nas. Do sada smo mogli imati alibi i pred samima sobom i pred javnošću kako nismo mogli mijenjati stvari jer nas se ne pita. Sada mnogo više toga zavisi od nas. Povijest će ocjenjivati naše djelovanje.
S punom vjerodostojnošću možemo ustvrditi da je Hrvatski narodni sabor opravdao razloge svog utemeljenja i obnove. Ujedinio je, u podršci realizaciji hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, većinu hrvatskih političkih stranaka, većinu izabranih hrvatskih predstavnika, većinu predstavnika intelektualne, obrazovne kulturne i duhovne sfere.

Neprihvaćanjem ponižavajućih uvjeta i ponuda za ulazak u izvršnu vlast prije 4 godine i dosljednim odbijanjem legitimiranja te vlasti pokazali smo da Bosna i Hercegovina nije moguća bez Hrvata. Time smo sačuvali narodno dostojanstvo i zadržali pravo na puno realiziranje hrvatskog narodnog subjektiviteta.
Nije neskromno reći pokrenuli smo rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini!
Uspjeli smo nametnuti hrvatsko pitanje kao eminentno pitanje stabilnosti i opstojnosti Bosne i Hercegovine. Da pitanje B i H ne može biti rješavano na relaciji Banja Luka i Sarajevo, da hrvatski element nije moguće niti zaobići niti eliminirati.
Poslali smo našem narodu utemeljenu nadu da je moguće izboriti se za narodna prava, mobilizirali najšire slojeve i sastavnice hrvatskog nacionalnog bića na akciju umjesto neproduktivnog čekanja i povlačenja.

Bez obzira na apsurdna i nepravedna rješenja, u ustavima entiteta i Države, bez obzira na nepravedan i apsurdan Izborni zakon, kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva i koalicija stranaka Hrvatskog narodnog sabora su dobili plebiscitarnu podršku Naroda i svjedočimo da vlast nije moguće formirati bez legitimnih predstavnika Hrvata.

Međutim mi ne smijemo ponoviti greške iz prošlosti kada je aktivnost Hrvatskog narodnog sabora zamrznuta nakon što smo se riješili „vlade alijanse“. Činjenicom da su legitimno izabrani hrvatski predstavnici zauzeli ili će zauzeti mjesta ustavima predviđena za Hrvate, hrvatsko pitanje nije riješeno. Tek su stvoreni uvjeti da se počne rješavati, pogotovu ako tome pridodamo nove povoljne elemente kao što je članstvo Hrvatske u EU i NATO te otvorena vrata Bosni i Hercegovini za iste integracije.

Da zaključim, Dame i gospodo,

Ovo političko zajedništvo koje je ostvareno nije zbog političke istosti već iz nužde i političke odgovornosti za budućnost naroda.
Ova plebiscitarna podrška hrvatskog naroda listama Hrvatskog narodnog sabora, je rezultat je frustracije zbog narodne poniženosti ustavnom pozicijom, izbornim pravilima i tendencijama političkih elita druga dva naroda za majorizacijom, a ne zato što su nas smatrali Bogom danima.

To obvezuje i stavlja ogromnu odgovornost na pleća svih izabranih i imenovanih dužnosnika, članova hrvatskog narodnog sabora i svih onih koji će nastaviti voditi HNS nakon ovog Sabora.

Ovu podršku, ovo povjerenje naroda, kao što sam rekao neposredno nakon što su bili poznati rezultati izbora, treba shvatiti kao kratkoročni kredit bez „grace perioda“.

Ova konstelacija odnosa koja je omogućila ovakav rezultat stekla se samo dva puta prije prvih izbora 1990. i sada 2014. i nikada više.

Ovaj momentum ova prilika ne smije biti proigrana.

Budući naraštaji Hrvata nam to ne bi oprostili. Bojim se da druge prilike neće biti uzimajući u obzir rastuće iseljavanje i sveukupni nazadak u Bosni i Hercegovini.

Neka živi Hrvatski narod, zajedno sa svima koji ga poštuju, u našoj zajedničkoj domovini Bosni i Hercegovini!
Živjeli!