hns
 

401 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 1
(Izborna jedinica 401 obuhvaća područje Unsko-sanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 ŠANTIĆ DRAGO
2 SOKAČ SANJA
3 JURIĆ FRANO
 

402 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 2
(Izborna jedinica 402 obuhvaća područje Posavske županije, Distrikt Brčko – opcija FBiH i dijelove Tuzlanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 ŽUPARIĆ BLAŽ
2 GUDELJEVIĆ ANKICA
3 ŽIVKOVIĆ DRAGUTIN
4 PEJIĆ LJILJA
5 ANDAČIĆ NIKOLA
6 ČUBELA JULIJANA
7 PRGOMET MATO
8 NIKIĆ JELENA
9 STANKOVIĆ KATICA
10 LUKAČ MARKO
 

403 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 3
(Izborna jedinica 403 obuhvaća dijelove Tuzlanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 BANOVIĆ ZVONIMIR
2 MIJATOVIĆ JASMINKA
3 TOMIĆ JOSIP
4 GRGIĆ ANICA
5 BANOVIĆ ZORAN
6 GRBIĆ IVANA
 

404 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 4
(Izborna jedinica 404 obuhvaća dijelove Tuzlanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 JAKIĆ DRAGO
2 PAVIĆ MARIJA
3 TADIĆ BOJAN
 

405 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 5
(Izborna jedinica 405 obuhvaća dijelove Zeničko-dobojske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 MARTIĆ JOSIP
2 KARAĆ BRANKA
3 GRGIĆ JOZO
4 ŠUPUKOVIĆ DAJANA
5 GRLIĆ NEVENKO
6 SINANOVIĆ MARKO
7 ĆURIĆ GORDANA
8 DADIĆ NIKOLA
9 MARIĆ ANĐELKA
10 RADOŠ OLIVER
11 JOZINOVIĆ PAULINA
12 LOVRIĆ VEDRAN
13 ANIĆ ANITA
 

406 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 6
(Izborna jedinica 406 obuhvaća dijelove Zeničko-dobojske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 KATIČIĆ SLAVEN
2 ŠOKIĆ ROBERTINA
3 MAROŠEVIĆ ZDRAVKO
4 STJEPIĆ NATAŠA
5 ŠIMIĆ IGOR
 

407 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 7
(Izborna jedinica 407 obuhvaća dijelove Sarajevske županije i Bosansko-podrinjsku županiju)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 FILIPOVIĆ ŽELJKO
2 ANDRIĆ NATAŠA
3 MARIĆ VESNA
4 GUBIĆ IVAN
5 PRKA MARIO
 

408 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 8
(Izborna jedinica 408 obuhvaća područje Središnje Bosne)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 ČAVARA MARINKO
2 DŽAMBAS ZDENKA
3 MARJANOVIĆ BORIS
4 BUDEŠ JOZO
5 TOLO ANA
6 NAKIĆ ILIJA
7 ŽULJEVIĆ IVICA
8 ČERKEZ KATICA
9 MEDIĆ MIRJANA
10 VRLJIĆ IGOR
11 VIDOVIĆ GORDANA
12 GAVRAN JAKOV
13 JOSIPOVIĆ SLAVICA
14 TOLO JOSIP
 

409 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 9
(Izborna jedinica 409 obuhvaća područje Hercegovačko-neretvanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 BOŠKOVIĆ MLADEN
2 ZOVKO LJILJA
3 GRUBEŠA JOSIP
4 BARBARIĆ MARIN
5 BIJAKŠIĆ SANJA
6 ROGIĆ IVAN
7 BILOŠ RUŽICA
8 MUSA IVAN
9 KATIĆ DARIJANA
10 MATEŠKOVIĆ ANTONIJO
11 LASIĆ MAJA
12 MILOŠ MILJENKO
13 JELČIĆ BJANKA
 

410 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 10
(Izborna jedinica 410 obuhvaća područje Zapadnohercegovačke županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 LUBURIĆ RADOSLAV
2 ILIČIĆ GORDANA
3 PAVKOVIĆ IVICA
4 MARKIĆ ANITA
5 KNEZOVIĆ DARIO
6 KRALJEVIĆ PRIMORAC KATARINA
7 KARAMATIĆ MARIO
8 NAKIĆ MILIJAN
 

411 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 11
(Izborna jedinica 411 obuhvaća dijelove Sarajevske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 PUDAR ZORKA
2 BARBIR BORO
3 MILIČEVIĆ MIROSLAVA
4 PERIĆ JOZO
 

412 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 12
(Izborna jedinica 412 obuhvaća područje Herceg-bosanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 BAGARIĆ JOZO
2 KREŠO DRAGA
3 BARUN BORIS
4 BAGARIĆ MARIO
5 LOVRENOVIĆ JADRANKA
6 ČEČURA VELIMIR
7 BULJAN ANĐELKA
8 LOVRIĆ MARIO