hns
 

511 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 1А
(Izborna jedinica 511 obuhvaća područje Herceg-bosanske i Unsko-sanske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 KRIŠTO BORJANA
2 FRANJIČEVIĆ MATO
3 RADOŠ PETAR
4 ŠKRIPIĆ ŽELJKO
5 DRONJIĆ ILIJANA
6 MAMIĆ MARKO
7 PAŠALIĆ-LHOTAK IVICA
8 GALIOT SLAVKO
 

512 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 2А
(Izborna jedinica 512 obuhvaća područje Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 TOMIĆ MONIKA
2 BEVANDA VJEKOSLAV
3 VRANKIĆ DRAGAN
4 KOŽUL PREDRAG
5 LONČAR HELENA
6 MERDŽO JOSIP
7 KLEPIĆ ZDENKO
8 PINJUH VESNA
 

513 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 3А
(Izborna jedinica 513 obuhvaća područje Sarajevske i Bosansko-podrinjske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 RADOVANOVIĆ IGOR
2 PANDŽIĆ ŽANA
3 PRANJIĆ DRAGAN
4 KABULA MIA
5 ZEKIĆ SREĆKO
 

514 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 4A
(Izborna jedinica 514 obuhvaća područje Središnje Bosne i Zeničko-dobojske županije)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 LOVRINOVIĆ NIKOLA
2 PENDEŠ MARINA
3 LOZANČIĆ NIKO
4 UDOVIČIĆ IVICA
5 PLAVČIĆ MIRJANA
6 KVASINA MARIO
7 MAĐAR-ŠIMIĆ IVANKA
8 STAPIĆ MIROSLAV
9 ŠIŠIĆ BILJANA
10 ŠUGIĆ TADIJA
 

515 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 5А
(Izborna jedinica 515 obuhvaća područje Posavske i Tuzlanske županije, te Distrikt Brčko – opcija FBiH)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 ŠIMIĆ MARIJAN
2 MATIĆ LUCIJA
3 VIDOVIĆ JOSIP
4 JAKIĆ BILJANA
5 VUČKOVIĆ MARJAN
6 ŠAPINA RUŽICA
7 UDOVIČIĆ MARIO
8 MIKIĆ ANTO
9 PAVLIĆ JADRANKA
10 ŽIVKOVIĆ ANĐELKO
 

521 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 1B
(Izborna jedinica 521 obuhvaća područje Republike Srpske – Banjalučka regija)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 RAPO MARIJA
2 REINPRECHT VELIMIR
3 SMILJČIĆ ADAM
 

522 ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 2B
(Izborna jedinica 522 obuhvaća područje Republike Srpske – Posavina)

01743 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1 IVIĆ RANKA
2 MASATOVIĆ ŠTEFO
3 GAVRIĆ NIKOLA
4 JOSIPOVIĆ ANUŠKA
5 ZUBAK MARTIN
6 SUVALJ JOSIP
7 KOVAČ DIJANA
8 BOŽANOVIĆ JURO