NazivVelicinaBroj skidanja
Deklaracija VI Sabora HNS Usvojena472.4 KiB208
HNS - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju i konstituiranju HNS-a (2011.)287.7 KiB230
HNS - Odluka o utemeljenju Glavnog vijeća HNS-a352.8 KiB337
HNS Izjava Pravna Osoba719.5 KiB242
HNS Obavijest Političkim Strankama373.7 KiB272
HNS Osobna Izjava720.5 KiB300
STATUT HNS-a Usvojen Na VI Zasjedanju 28 02 2015805.7 KiB316