NazivVelicinaBroj skidanja
Deklaracija VI Sabora HNS Usvojena472.4 KiB195
HNS - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju i konstituiranju HNS-a (2011.)287.7 KiB225
HNS - Odluka o utemeljenju Glavnog vijeća HNS-a352.8 KiB324
HNS Izjava Pravna Osoba719.5 KiB236
HNS Obavijest Političkim Strankama373.7 KiB262
HNS Osobna Izjava720.5 KiB296
STATUT HNS-a Usvojen Na VI Zasjedanju 28 02 2015805.7 KiB286