Danas zasjeda Hrvatski narodni sabor

Hrvatski narodni sabor, danas s poečetkom u 11 sati započinje svoje 6. zasjedanje. Na zasjedanje su pozvani svi izabrani vijećnici, zastupnici, te imenovani dužnosnici koji se izjašnjavaju Hrvatima iz cijele Bosne i Hercegovine. Svoje sudjelovanje prijavilo je 14 političkih subjekata, od onih koji imaju tek jednoga vjećnika do onih najjačih političkih stranaka. Što je zanimljivo po prvi put svoj dolazak na zasjedanje HNS-a najavili su i neki zastupnisi Socijademokratske partije kao i članovi nekih poltičkih stranaka iz republike Srpske, hrvatske nacionalnosti.

Najavljeno je i preko 250 gostiju iz BiH, Republike Hrvatske, i Europe. Brojni diplomati akreditirani u BiH, te dužnosnici međunarodnih organizacija također će nazočiti zasjedanju HNS-a.

Današnji Sabor će raspravljati o izvješću predsjednika dr. Dragana Čovića, te predsjednika Glavnoga vijeća dr. Bože Ljubića, usvojiti Statut HNS, kao i Deklaraciju, koja će biti najvažniji dokumnet sabora.

Sabor će izabrati novo vodstvo, predsjednika HNS-a, Predsjedništvo HNS-a te Sud časti.