Čestitka i potpora predsjednika HDZ-a RH Tomislava Karamarka VI. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora (HNS)

Poštovani Predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora,

Poštovani članovi i sudionici Hrvatsko narodnog sabora,
U nemogućnosti da osobno nazočujem na Hrvatskom narodnom saboru zbog unaprijed preuzetih obaveza izražavam svoju zahvalnost na pozivu, čestitam Vam godišnjicu i želim Vam uspjeh u radu Sabora.
Koristim i ovu prigodu čestitati Vam na izbornim rezultatima na proteklim općim izborima kao i na izboru za člana predsjedništva.
Cilj hrvatske politike u BiH je potpuna ustavnopravna i institucionalna ravnopravnost hrvatskog naroda s ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i niti jedno institucionalno rješenje koje ne polazi od toga standarda za nas nije prihvatljivo.
Trenutna pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini daleko je od, kako,ustavnopravne tako i institucionalne i stvarne ravnopravnosti.
Hrvatski narod, uostalom kao i drugi narodi, jedan je narod koji sada, u najvećem broju živi u svojoj državi, Republici Hrvatskoj , ali je njegova država i Bosna i Hercegovina i nikada se neće odreći svoga prava na BiH kao svoju drugu domovinu i državu.
Hrvati u Bosni i Hercegovini za sebe ne traže ništa više, ali neće i ne mogu pristati niti na ništa manje, nego što imaju druga dva konstitutivna naroda.
Hrvati u Bosni i Hercegovini jesu najmalobrojniji narod, ali nisu manjina, nego su jedan od tri konstitutivna naroda.
A aktualne političke tendencije u Bosni i Hercegovini , i ponašanje prema Hrvatima, je ispod razine kakvu imaju pojedine nacionalne manjine u nekim državama.
Institucionalna neravnopravnost Hrvata u BiH je prepoznata i od strane svih važnih međunarodnih čimbenika, a nadam se da je prepoznaju i politički predstavnici druga dva konstitutivna naroda.
To je problem koji mora biti riješen, jer je hrvatski identitet jedan od temelja identiteta Bosne i Hercegovine.
Ustavnopravna i institucionalna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda uvjet je opstanka BiH kao jedinstvene države.
Odugovlačenje rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja u BiH ne ide u prilog euroatlanskoj integraciji BiH kao države , a time i stabilnosti cijelog jugoistoka Europe.
Bez rješenja hrvatskog pitanja , nema ni rješenja niti ostalih problema u BiH.
Hrvatska, kao država, ima legitiman interes u održanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i imamo pravo reći što mislimo o položaju Hrvata u BiH, jer o stabilnosti BiH ovisi i stabilnost Hrvatske.
Hrvatska je postala punopravna članica EU i u interesu joj je da to postane i BiH,ali prvi i nezaobilazan uvjet , kao što sam već istakao, za ubrzanje procesa pristupanja BiH u EU i Nato je rješavanje hrvatskog pitanja u BiH.
Hrvatski interes je i interes EU, a to je stabilna BiH koja slijedi europske standarde.
Mislim da je došlo vrijeme da legitimni politički predstavnici sva tri konstitutivna naroda u BiH konačno sjednu i započnu , ili , bolje rečeno , nastave ozbiljne razgovore o održivom ustavnopravnom uređenju BiH kao višenacionalne države tri konstitutivna naroda i svih njezinih građana.
BiH se može urediti samo kao decentraliziranu, pravnu i socijalnu državu sastavljenu od federalnih jedinica s jednakim pravima i odgovornostima.