Zaključci Odjela za branitelje HVOa i Domovinski rat

Temeljem analize stanja aktualne problematike vezane za statusna pitanja braniteljske populacije u FBiH  definirane Zaključcima Doma naroda FBiH od 5.6.2014.godine Broj: 02-02-409/14 u kojima je utvrđena obaveza izvršnoj vlasti U FBiH u odnosu na potrebe branitelja Odjel za branitelje HVO-a i Domovinski rat HNS-a s ciljem potpunog rješavanja potreba i problema koje imaju branitelji u FBiH  na sjednici održanoj dana 05.06 2017.godine u Mostaru donio je slijedeće :

 

                                                                     Z  A  K  LJ  U  Č  K  E

 

1.Adresa za rješavanje svih braniteljskih pitanja je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, koje je odgovorno za stanje u kojem se nalazi braniteljska populacija

2.Braniteljski dodatak iz „Rezolucije branitelja“ udruge Zaboravljeni branitelji, rješavati kroz Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

3.Izraditi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, na način da ista bude izrađen po komponentama HVO I ABIH, koristeći ratnu evidenciju svih braniteljskih skupina;

4.Preustroj Federalnog ministarstva branitelja njegov ustroj i organizaciju  uraditi dvokomponentno (HVO i ABiH ) na principima ustroja Ministarstva obrane i OS BiH u organizacijskom i personalnom smislu. Raspodjelu financijskih sredstava izvršavati kroz dva fonda HVO i ABiH u omjeru koji je vrijedio  kada se ustrojavala VFBiH.   U Ministarstvu  branitelja FBiH osigurati proporcionalnu uposlenost pripadnika  konstitutivnih naroda sukladno Zakonu o državnoj službi FBiH i Ustavu FBiH.

5.Tražiti od Doma naroda  Parlamenta FBiH  da od Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata FBiH, zatraži izvješće o realizaciji svih  Zaključaka Doma Naroda Parlamenta FBiH od 05.06.2014. godine.

Na temelju izvješća utvrditi rok i obavezu za Federalno ministarstvo branitelja  za izvršenje neizvršenih zadataka iz Zaključaka Doma naroda Parlamenta FBiH.

6. Žurno usvajanje usuglašenih tekstova zakona koji se nalaze u proceduri u Vladi FBiH i Parlamentu FBIH i to prioritetno slijedećim redoslijedom:

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju.

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji,

-Zakona o Udrugama od posebnog značaja za FBiH,

-Izmjene Odluke o zapovjednim dužnostima u VFBiH.