Predsjednik Čović održao predavanje pod nazivom “Put BiH u Europu” na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Predsjednik HNS-a i hrvatski član Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović, u povodu Dana Europe, održao predavanje o temi „Put Bosne i Hercegovine u Europu“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Dr. Čović je istakao kako je uvjeren da će BiH, sukladno Master planu integriranja BiH u EU, dobiti status zemlje kandidata do kraja 2017. godine

Hrvatski član Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović upoznao je studente mostarskog Sveučilišta sa svim aktivnostima koje su provođene na dosadašnjem putu BiH ka članstvu u Europsku uniju.

Istakao je da je naglasak posebno bio na gospodarskim reformama, kao preduvjet za političku i pravnu stabilnost zemlje.

Predsjedništvo BiH preuzelo je inicijativu i osiguralo okvir za političko djelovanje, te su sjednice, posebno za vrijeme predsjedanja hrvatskog člana Predsjedništva BiH, bile posvećene važnim pitanjima za nastavak europskog puta BiH. Stoga su zaključci usvojeni na sjednicama Predsjedništva BiH postavili dinamiku i obveze u ispunjavanju uvjeta prema izvršnoj vlasti.

Intenzivni susreti s EU dužnosnicima bili su nezaobilazan dio tih aktivnosti.

Sve pripreme za podnošenje zahtjeva za članstvo u EU dovele su do toga da je na 19. redovitoj sjednici Predsjedništva, 28. siječnja 2016, donesena Odluka Predsjedništva BiH o podnošenju zahtjeva za članstvo., koji je na posljetku i predan 15. veljače 2016.g.

Daljnje obveze BiH su nastavak političkih i gospodarskih reformi, kao i učinkovito funkcioniranje mehanizma koordinacije.

Na kraju predavanja, dr. Čović je istakao kako je uvjeren da će BiH, sukladno Master planu integriranja BiH u EU, dobiti status zemlje kandidata do kraja 2017. godine.

Ovo prigodom, studentima su se obratili i rektorica Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, te dekan Filozofskog fakulteta dr. sc. Zoran Tomić.

Predsjedništvo BiH