Ponovnu reviziju proći će samo oni koji su osuđeni za djela ratnog zločina