Hrvatske udruge i predstavnici HNS-a BiH inzistiraju na preustroju Federalnoga ministarstva branitelja kako bi imao dvokomponentnu organizaciju
Sažetak obrazloženja Odluke Ustavnog suda BiH U-23/14 po apelaciji Bože Ljubića
Dom naroda PS BiH usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH