Sažetak obrazloženja presude Ustavnog suda broj U 3/17 po apelaciji Bariše Čolaka